top of page
Search

TTB Business One เตรียมความพร้อม

เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มใช้งานในวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป (สำหรับบริษัทที่แจ้งความประสงค์ในการใช้งานผ่านระบบ Thanachart iBiz ก่อนวันที่ 15 มิถุนายน 2564)1) ท่านสามารถทำรายการ Payroll หรือ รายการโอนจ่ายประเภทอื่น ๆ ด้วยการอัปโหลดข้อมูลรายการเข้าระบบ โดยใช้ไฟล์รูปแบบเดิมที่เคยใช้บนระบบ Thanachart iBiz ซึ่งได้แก่ไฟล์ประเภท CMS001, CMS002, CMS030, CMS005, MCS001 และ MCS003

เพียงท่านนำไฟล์เดิมมาแปลงรูปแบบเป็นไฟล์ชื่อ “SAPFORMAT NEW” ที่ระบบรองรับ ผ่านเมนู “Web Converter” (โปรแกรมแปลงไฟล์) บนระบบ ทีทีบี บิสสิเนสวัน ก่อนอัปโหลดรายการ (กรณีที่ไฟล์เดิมของท่านมีข้อมูลบัญชีปลายทางเป็นเลขที่บัญชีธนชาตเดิม โปรแกรมแปลงไฟล์จะทำการเปลี่ยนเป็นเลขที่บัญชีใหม่ของ ttb โดยอัตโนมัติ ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2564)


2) ท่านสามารถศึกษาขั้นตอนการใช้งานระบบ Web Converter ผ่านระบบ ทีทีบี บิสสิเนสวัน ได้จากคู่มือและ VDO การใช้งาน ที่https://www.ttbbank.com/th/howto/businessone/index.html

419 views0 comments

Comments


bottom of page